duży wybór sorbentów sypkich oraz w formie mat, węży i ścierek

duży wybór sorbentów sypkich oraz w formie mat, węży i ścierek

W zakładach produkcyjnych często można spotkać się z zastosowaniem mat sorpcyjnych. Uniwersalne maty wykazują dużą absorpcję różnych zanieczyszczeń, takich jak rozpuszczalniki, olej, woda oraz inne płyny, które wymagają utylizacji. Maty te bywają stosowane jako środek zapobiegawczy, a zatem rozkładane są przy maszynach na wypadek powstania nagłego wycieku. Mogą być też rozkładane dopiero wówczas, gdy dojdzie już do rozlania niebezpiecznej substancji. W każdym z tych przypadków skutecznie wchłoną substancję i pozwolą ją odpowiednio zutylizować.