jak pozbyć się wycieku substancji niebezpiecznych?

jak pozbyć się wycieku substancji niebezpiecznych?
utylizacja niebezpiecznych substancji chemicznych

utylizacja niebezpiecznych substancji chemicznych

Zadaniem sorbentów jest bardzo szybkie wchłonięcie substancji niebezpiecznej, która z jakiegoś powodu wyciekła na daną powierzchnię. Dzięki ich działaniu udaje się uniknąć zagrożenia dla zdrowia człowieka, jak również zawdzięczamy im niedopuszczenie do skażenia środowiska. W przypadku sorbentów sypkich, w formie granulatu, rozsypuje się je na plamę oleju, paliwa, substancji ropopochodnych czy wody, aby po wchłonięciu zanieczyszczenia można było je zamieść i w odpowiedni sposób zutylizować. Użycie takich sorbentów jest bardzo łatwe, dzięki czemu nikt nie powinien mieć z tym problemu.