Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BARTMAX.PL

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bartmax.pl jest Maciej Bartuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartmax Maciej Bartuś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 240439069, NIP 6312224103 z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Myśliwska 97.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: Adres do korespondencji oraz kontaktu osobistego: Bartmax Maciej Bartuś, 41-800 Zabrze, ul. Myśliwska 97 E-mail: biuro@bartmax.pl Telefon/fax: 32 279 62 15
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. Dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia („bycie zapomnianym”) lub przeniesienia.
  2. Cofnięcia zgody w każdej chwili.
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd ochrony danych osobowych) – sposób i tryb wnoszenia skarg określa szczegółowo rozporządzenie RODO oraz Polskie Prawo (np. ustawa o ochronie danych osobowych)
  4. Sprzeciwu oraz sprzeciwu dotyczącego marketingu.
  5. W celu skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się z Administratorem którego dane kontaktowe znajdą Państwo u góry poprzez:
   1. Wysłanie wiadomości pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną (e-mail),
   2. Wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej,
   3. W panelu klienta poprzez zakładkę „zgody”
 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO). Pełna treść rozporządzenia dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne.
 3. Przekazanie dany osobowych administratorowi sklepu w procesie składania zamówienia również jest dobrowolne z zastrzeżeniem dwóch wyjątków. Zakres zbierania danych osobowych oraz cel zbierania danych osobowych reguluje Regulamin sklepu internetowego oraz Polityka prywatności – treści te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Wyjątek 1: Zawieranie umowy kupna/sprzedaży (złożenie zamówienia) z Administratorem sklepu internetowego – nie podania wymaganych w formularzu danych osobowych, akceptacji(potwierdzenie zapoznania się z treścią) regulaminu sklepu oraz akceptacji(potwierdzenie zapoznania się z treścią) polityki prywatności sklepu skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tejże umowy (zamówienie nie zostanie zrealizowane). Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć umowę kupna/sprzedaży (dokonać zakupu), to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  2. Wyjątek 2: Obowiązki ustawowe – Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych w celu np. prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych.
 4. Cel, okres przechowywania oraz zakres przetwarzania danych osobowych:
  1. Realizacja złożonego zamówienia – Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy kupna/sprzedaży. Dane które są przetwarzane w celach realizacji zamówienia:
   1. Imię i nazwisko
   2. Nazwa firmy
   3. Numer NIP – w przypadku firm
   4. Adres zamieszkania lub adres firmy/siedziby (do FV) – Kraj, Ulica, Kod Pocztowy, Miasto
   5. Adres dostawy (jeśli inny niż zamieszkania/firmy) – Kraj, Ulica, Kod Pocztowy, Miasto
   6. Numer telefonu
   7. Adres e-mail
  2. Marketing – Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych jeżeli klient nie wyraził na to zgody (poprzez zaznaczenie X w checkbox’ie odnośnie marketingu) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą. Dane które są przetwarzane:
   1. Imię i nazwisko
   2. Nazwa firmy
   3. Adres e-mail
   4. Numer telefonu
  3. Prowadzenie ksiąg podatkowych – Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych. . Dane które są przetwarzane:
   1. Imię i nazwisko
   2. Nazwa firmy
   3. Numer NIP
   4. Adres zamieszkania lub adres firmy/siedziby (do FV) – Kraj, Ulica, Kod Pocztowy, Miasto
 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotą zewnętrznym
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego w tym realizacji zamówień konieczne jest przekazywanie danych Klientów podmiotom zewnętrznym takim jak: Kurierzy, Firma Transportowa, Księgowość, Obsługa Płatności. Dane przekazywane są tylko takim podmiotą zewnętrznym którzy deklarują przetwarzanie danych zgodne z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem RODO. Przekazanie danych następuje tylko w uzasadnionych przypadkach np. Dane osobowe będą przekazywane firmie kurierskiej tylko wtedy kiedy klient wybierze opcje dostawy – Kurier.
 2. Pliki cookies (ciasteczka), dane eksploatacyjne, analityka internetowa.
  1. Administrator może przetwarzać dane z plików cookies (ciasteczka) w następujących celach:
   1. Zapamiętywania produktów dodawanych do koszyka.
   2. Zapamiętywania danych wpisywanych w formularze.
   3. Prowadzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony
   4. Za zgodę do przetwarzania plików cookies uważa się ustawienia w przeglądarce internetowej.
  2. Jeżeli nie chcesz aby pliki cookies były gromadzone należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowa instrukcja dostępna na stronach pomocy technicznej poszczególnych przeglądarek – linki do najpopularniejszych dostępne poniżej – aby przejść do instrukcji wystarczy odnaleźć swoją przeglądarkę i kliknąć:
   1. CHROME
   2. FIREFOX
   3. INTERNET EXPLORER
   4. OPERA
   5. SAFARI
   6. EDGE
  3. Administrator korzysta w sklepie internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają analizować ruch w sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu sklepem internetowym.